men's distance record progressions - Japan

800m


2:16,0 (?.) Y. Mishima
??.??.1911


2:12,2 (?.) I. Sawada
??.??.1915


2:12,1 (?.) I. Saiki
??.??.1916


2:09,0 (?.) S. Yamanouchi
??.??.1917


2:05,0 (?.) S. Hasumi
??.??.1920


2:01,5 (?.) K. Okazaki
??.??.1923


2:00,4 (?.) T. Noto
??.??.1924


2:00,4 (?.) Shomon Nawata
??.??.1925


1:58,6 (?.) Yukiyoshi Kuwata
07.08.1927 Tokyo

1:58,4 (?.) Hideo Okada
28.05.1930 Tokyo

1:58,4 (?.) Susumu Hisatomi
26.06.1930 Osaka

1:58,0 (?.) S. Fujeda
??.??.1932


1:56,8 (?.) S. Fujeda
??.??.1933


1:54,0 (?.) Kumao Aochi
08.09.1934 Tokyo

1:53,5 (?.) Yoshitaka Muroya
29.07.1951 Yawata

1:53,5 (?.) Yoshitaka Muroya
16.08.1951 Sendai

1:52,7 (?.) Yoshitaka Muroya
29.07.1952 Lahti

1:52,4 (?.) Shigeharu Suzuki
24.07.1954 Tokyo

1:51,8 (?.) Shigeharu Suzuki
03.09.1955 Kassel

1:50,9 (?.) Kuniaki Watanabe
04.09.1959 Torino

1:50,9 (?.) Mamoru Morimoto
13.06.1962 Amsterdam

1:50,5 (?.) Mamoru Morimoto
22.05.1963 Bonn

1:49,8 (?.) Mamoru Morimoto
25.06.1963 Mainz (FRG)

1:49,6 (?.) Mamoru Morimoto
30.06.1963 Berlin, West

1:47,4 (?.) Mamoru Morimoto
11.06.1964 Mainz (FRG)

1:47,28 (?.) Tomonari Ono
29.04.1993 Hiroshima

1:46,73 (?.) Tomonari Ono
12.06.1994 Tokyo

1:46,18 (?.) Tomonari Ono
26.06.1994 Lapinlahti (FIN)

1:46,16 (?.) Masato Yokota
18.10.2009 Yokohama

1:45,75 (1.) Syou Kawamoto Golden Grand Prix 11.05.2014 Tokyo

1:45,75 (?.) Hiroki Minamoto Hokuren Distance Challenge 17.07.2021 Chitose (JPN)1000m


2:19,65 (?.) Fumikazu Kobayashi
19.06.2005 Abashiri (JPN)1500m


4:58,0 (?.) K. Suzuno
??.??.1911


4:48,2 (?.) I. Ide
??.??.1913


4:44,4 (?.) G. Taku
??.??.1914


4:34,8 (?.) G. Taku
??.??.1915


4:32,2 (?.) G. Taku
??.??.1918


4:28,0 (?.) T. Aso
??.??.1919


4:25,0 (?.) S. Hasumu
??.??.1920


4:14,2 (?.) Shomon Nawata
??.??.1924


4:07,8 (?.) Shomon Nawata
17.05.1925 Manila

4:07,0 (?.) Tsuchiya
??.??.1927


4:06,0 (?.) Seichiro Tsuda
24.05.1930 Tokyo

4:03,0 (?.) Seichiro Tsuda
27.10.1931 Tokyo

4:00,4 (?.) Hideo Tanaka
16.09.1934 Osaka

3:58,0 (?.) Hideo Tanaka
20.06.1935 Tokyo

3:57,8 (?.) Kiyoshi Nakamura
23.08.1936 Paris, Colombes

3:56,8 (?.) Kiyoshi Nakamura
05.06.1937 Tokyo

3:55,8 (?.) Yoshitaka Muroya
17.07.1951 Tokyo

3:55,4 (?.) Kikuo Moriya
21.06.1952 Tokyo

3:54,4 (?.) Shyun Yamada
15.05.1955 Omuta

3:54,1 (?.) Michio Okayama
22.06.1958 Fukuoka

3:52,1 (?.) Kuniaki Watanabe
06.09.1959 Torino

3:51,5 (?.) Satsuo Iwashita
??.??.1962 ???

3:46,0 (?.) Satsuo Iwashita
15.10.1963 Tokyo

3:44,8 (?.) Taketsugu Sariwatory
11.06.1964 Mainz (FRG)

3:44,8 (?.) Satsuo Iwashita
26.06.1964 Praha

3:44,5 (?.) Keisuke Sawaki
03.07.1967 Turku

3:42,7 (?.) Kazuyoshi Mizuno
30.05.1971 Tokyo

3:40,8 (?.) Takashi Ishii World Games 23.06.1976 Helsinki

3:38,4 (?.) Takashi Ishii
30.06.1976 Oslo

3:38,24 (5.) Takashi Ishii World Cup 03.09.1977 Düsseldorf

3:37,42 (5.) Fumikazu Kobayashi (B) 31.07.2004 Heusden-Zolder

3:35,42 (1.) Kazuki Kawamura Hokuren Distance Challenge 17.07.2021 Chitose (JPN)

3:37,05 (12.) Nanami Arai Portland Track Festival 29.05.2021 Portland
1 Mile
3:59,7 (2.) Takashi Ishii
10.12.1977 Melbourne

3:58,89 (4.) Kiyonari Shibata
11.05.1996 Osaka2000m
5:07,24 (?.) Fumikazu Kobayashi
14.07.2006 Kortrijk (BEL)3000m
7:49,92 (3.) Shuichi Yoneshige
05.07.1988 Lappeenranta

7:41,87 (8.) Toshinari Takaoka
28.05.1999 Sevilla

7:40,09 (6.) Suguru Osako Rieti Meeting 07.09.2014 Rieti2 Miles
8:24,69 (4.) Kensuke Takezawa London Grand Prix 03.08.2007 London5000m

18:57,0 (?.) K. Azuma
??.??.1911


16:54,0 (?.) I. Ide
??.??.1913


16:38,0 (?.) Y. Date
??.??.1919


16:37,8 (?.) T. Ohura
??.??.1920


16:11,0 (?.) Shomon Nawata
??.??.1923


16:00,4 (?.) Nagatani
??.??.1925


15:40,6 (?.) Nagatani
??.??.1926


15:30,8 (?.) Masaji Kitamoto
??.??.1929


15:27,6 (?.) Masaji Kitamoto
27.05.1930 Tokyo

15:20,4 (?.) Masaji Kitamoto
04.10.1931 Tokyo

15:08,0 (?.) Masaji Kitamoto
30.04.1932 Tokyo

14:58,0 (?.) Kohei Murakoso
02.11.1935 Tokyo

14:56,6 (q.) Kohei Murakoso Olympic Games/h3 04.08.1936 Berlin, OS
(2.)
14:30,0 (4.) Kohei Murakoso Olympic Games 07.08.1936 Berlin, OS

14:27,6 (?.) Juri Yamauchi
20.10.1957 Odawara (JPN)

14:14,8 (?.) Saburo Yokomizo
06.09.1959 Torino

14:08,6 (?.) Kokichi Tsuburaya
29.10.1963 Yamaguchi (JPN)

13:55,0 (?.) Satsuo Iwashita
29.08.1964 Kurayoshi (JPN)

13:45,2 (?.) Keisuke Sawaki
27.08.1965 Budapest

13:36,2 (?.) Keisuke Sawaki
22.06.1966 London

13:33,0 (?.) Keisuke Sawaki
03.07.1968 Stockholm

13:25,41 (5.) Toshiaki Kamata Dagens Nyheter Galan 05.07.1977 Stockholm

13:24,69 (2.) Masanari Shintaku
24.09.1982 Tokyo

13:24,29 (1.) Toshihiko Seko
01.07.1986 London, CP

13:22,97 (4.) Shuichi Yoneshige Peugeot Talbot Games / GP 08.07.1988 London, CP

13:20,43 (5.) Toshinari Takaoka Dagens Nyheter Galan / GP 02.07.1992 Stockholm

13:13,40 (5.) Toshinari Takaoka
01.08.1998 Hechtel

13:13,20 (5.) Takayuki Matsumiya (A) 28.07.2007 Heusden-Zolder

13:08,40 (6.) Suguru Osako KBC Night of Athletics (A) 18.07.2015 Heusden-Zolder10000m

49:07,1 (?.) M. Masuda
??.??.1911


35:55,0 (?.) S. Nakada
??.??.1913


34:45,0 (?.) T. Miyata
??.??.1918


33:58,0 (?.) K. Sano
??.??.1920


32:51,8 (?.) Teruji Hasegawa
19.11.1922 Okayama (JPN)

32:48,6 (?.) Kikunasuke Tashiro
12.04.1924 Tokyo

32:11,8 (?.) Juichi Nagatani
19.04.1925 Tokyo

32:00,4 (?.) Seichiro Tsuda
02.11.1931 Tokyo

31:33,6 (?.) Masaji Kitamoto
28.05.1932 Tokyo

31:20,2 (?.) Choshun Ryu
14.04.1934 Tokyo

31:07,8 (?.) Kohei Murakoso
03.11.1935 Tokyo

30:25,0 (4.) Kohei Murakoso Olympic Games 02.08.1936 Berlin, OS

30:22,0 (?.) Masayuki Nunogami
27.04.1957 Musashino (JPN)

29:57,8 (?.) Takashi Baba
03.05.1958 Tokyo

29:27,6 (?.) Takayuki Nakao
06.10.1962 Auckland

29:06,6 (?.) Teruo Funai
10.11.1963 Kitakyushū (JPN)

28:52,6 (?.) Kokichi Tsuburaya
27.08.1964 Sapporo

28:35,2 (?.) Keisuke Sawaki
27.06.1968 Helsinki

28:10,47 (8.) Nobuaki Takao Dagens Nyheter Galan 30.06.1975 Stockholm

27:48,63 (5.) Toshiaki Kamata
30.06.1977 Helsinki

27:43,44 (1.) Toshihiko Seko
07.07.1980 Stockholm

27:42,17 (4.) Toshihiko Seko
02.07.1985 Stockholm

27:35,33 (3.) Takeyuki Nakayama Maailmankisat / GP 02.07.1987 Helsinki

27:35,09 (6.) Toshinari Takaoka rA 04.05.2001 Palo Alto (USA)

27:29,69 (3.) Kota Murayama r7 28.11.2015 Machida (JPN)

27:18,75 (1.) Akira Aizawa Japanese Long Distance Championships 04.12.2020 Osaka3000mSt

9:01,8 (?.) Susumu Takahashi
03.05.1953 Nagoya

9:00,4 (?.) Osamu Inoue
21.09.1956 Tokyo

9:00,4 (?.) Osamu Inoue
01.06.1958 Tokyo

8:56,2 (?.) Saburo Yokimizo
02.07.1961 Tokyo

8:51,0 (?.) Saburo Yokimizo
15.09.1963 Hamm (FRG)

8:45,6 (?.) Taketsugu Saruwatari
21.06.1964 Budapest

8:45,4 (?.) Zenji Okuzawa
23.09.1964 Kurayoshi (JPN)

8:44,8 (?.) Taketsugu Saruwatari
27.10.1965 Gifu (JPN)

8:42,0 (?.) Taketsugu Saruwatari
14.05.1967 Fukuoka

8:41,6 (?.) Seiji Tanpo
26.10.1967 Ageo (JPN)

8:38,8 (?.) Taketsugu Saruwatari
02.07.1968 Stockholm

8:35,8 (?.) Taketsugu Saruwatari
28.09.1969 Tokyo

8:31,6 (?.) Takaharu Koyama
23.06.1971 Aarhus

8:29,8 (q.) Takaharu Koyama Olympic Games/h1 01.09.1972 München
(3.)
8:29,8 (2.) Takaharu Koyama
06.05.1973 Chiba

8:21,6 (2.) Ryuji Koyama
22.06.1974 Warszawa

8:19,52 (2.) Masanari Shintaku
08.07.1980 Stockholm

8:18,93 (q.) Yoshitaka Iwamizu World Championships 23.08.2003 Saint-Denis

8:17,46 (1.) Ryuji Miura
09.05.2021 Tokyo

8:15,99 (1.) Ryuji Miura
26.06.2021 Osaka

8:09,92 (q.) Ryuji Miura Olympic Games 30.07.2021 Tokyo
(2.)