Russian men's distance record progressions
800m2:14,6 (.) G. Bauman
??.??.1909

2:11,3 (.) D. Nazarov
??.??.1910

2:10,0 (.) D. Nazarov
??.??.1911

2:09,2 (.) P. Gayevskiy
??.??.1912

2:05,8 (.) P. Gayevskiy
??.??.1913

2:02,2 (.) J. Villemson
??.??.1914

2:02,2 (.) J. Villemson
??.??.1915

1:59,1 (.) L. Barkhash
??.??.1916

1:58,9 (.) N. Baranov
??.??.1929

2:04,0 (?.) Lev Brandt
??.??.1922
2:03,8 (?.) Lev Brandt
23.07.1923 Moskva
2:03,0 (?.) Lev Brandt
29.07.1923 Moskva
2:02,8 (?.) Lev Brandt
05.09.1923 Moskva
2:02,5 (?.) Lev Brandt
27.07.1924 Moskva
2:01,3 (?.) Armas Kivekas
16.08.1925 Moskva
2:00,9 (?.) Nikolay Denisov
12.08.1928 Moskva
2:00,0 (?.) Nikolay Denisov
15.06.1929 Moskva
1:58,9 (?.) Nikolay Denisov
24.08.1929 Moskva
1:57,3 (?.) Nikolay Denisov
17.06.1934 Moskva
1:56,8 (.) Nikolay Denisov
05.08.1934 Moskva
1:56,4 (.) Nikolay Denisov
12.09.1935 Moskva
1:55,2 (.) Aleksey Maksimov
24.09.1937 Kiyev
1:54,9 (.) Aleksey Maksimov
07.09.1938 Kharkov
1:53,0 (1.) Aleksandr Pugachevskiy
09.07.1939 Moskva
1:52,6 (1.) Aleksandr Pugachevskiy
21.07.1940 Moskva
1:52,4 (1.) Aleksandr Pugachevskiy
09.07.1944 Moskva
1:51,5 (?.) Aleksandr Pugachevskiy
17.09.1948 Charkov (URS)
1:51,0 (1.) Pyotr Chevgun URS v. POL v. ROM 15.07.1951 Moskva
1:50,4 (?.) Pyotr Chevgun
25.08.1952 Leningrad
1:49,6 (1.) Georgij Ivakin National Championships 24.08.1953 Moskva1:49,4 (?.) Olegg Ageyev European Champs test meeting 03.08.1954 Kiyev
1:48,5 (1.) Georgij Ivakin URS v. GBR 10.09.1955 Moskva
11.?


1:48,4 (?.) Georgij Ivakin National 08.11.1955 Batumi (URS)
1:48,1 (1.) Nikolay Marichev
14.07.1957 Moskva
1:48,1 (n.) Abram Krivosheyev Olympic Games/sf2 01.09.1960 Roma
(5.)


1:47,4 (3.) Wassilij Savinkov URS v. USA 15.07.1961 Moskva
1:47,4 (1.) Valeriy Bulyshev
24.06.1962 Kiyev
1:46,9 (1.) Valeriy Bulyshev
18.08.1964 Kiyev
1:46,2 (1.) Sergey Kryuchek National Championships 19.08.1969 Kiyev
1:45,5 (q.) Yevgeniy Arzhanov Znamensky Memorial/h 02.07.1970 Kiyev
(1.) 8

1:45,3 (1.) Yevgeniy Arzhanov National 17.08.1972 Moskva

13

1:44,25 (1.) Vasiliy Matveyev
22.06.1984 Kiyev
1:44,10 (1.) Vladimir Graudyn Bislett Games / GP 02.07.1988 Oslo
1:43,76 (2.) Yuriy Borzakovskiy Gaz de France / Golden League 06.07.2001 Saint-Denis
1:43,17 (2.) Yuriy Borzakovskiy Herculis / Golden League 20.07.2001 Monaco
1:42,47 (1.) Yuriy Borzakovskiy Memorial Van Damme / Golden League 24.08.2001 Bruxelles


1000m2:39,8 (?.) Lev Brandt
??.??.1922

2:39,0 (?.) Lev Brandt
??.??.1922

2:40,4 (?.) Armas Kivekas
23.05.2026 Leningrad
2:34,8 (?.) Nikolay Denisov
22.08.1928 Moskva
2:32,8 (?.) Nikolay Denisov
22.09.1934 Moskva
2:31,4 (?.) Aleksandr Pugachevskiy
11.07.1938 Moskva
2:31,1 (?.) Aleksey Maksimov
30.05.1939 Moskva
2:27,4 (?.) Aleksandr Pugachevskiy
11.06.1939 Moskva
2:26,7 (?.) Aleksandr Pugachevskiy
03.08.1940 Moskva
2:25,7 (?.) Aleksandr Pugachevskiy
16.07.1944 Moskva
2:24,6 (?.) Aleksandr Pugachevskiy
15.09.1948 Charkov
2:24,2 (?.) Sergey Sukhanov
06.09.1954 Moskva
2:23,8 (?.) Aleksey Ivanov
31.10.1954 Odessa
2:21,6 (?.) Nikolaij Maritschev
18.06.1955 Moskva
2:20,4 (1.) Nikolaij Maritschev
12.06.1957 Moskva
2:20,3 (1.) Valeriy Bulishev 24.? 21.07.1965 Kiyev
2:20,2 (?.) Oleg Raiko
24.06.1966 Leningrad
2:20,1 (?.) Igor Potapeshenko
27.06.1966 Moskva
2:19,7 (1.) Igor Potapeshenko
26.08.1966 Leningrad
2:19,5 (?.) Sergey Abramov 2:19,7 ?? 30.07.1974 Oslo
2:19,2 (1.) Viktor Solonyetskiy
24.07.1976 Podolsk (URS)
2:16,0 (1.) Vladimir Malozemlin
11.06.1981 Kiyev
2:15,50 (3.) Yuriy Borzakovskiy DN Galan 22.07.2008 Stockholm1500m4:08,1 (?.) Armas Kivikias
??.08.1930 Moskva
3:56,6 (1.) Aleksandr Pugachevskiy
30.06.1939 Kharkov
3:56,0 (1.) Stanislav Przhevalskiy
30.06.1940 Moskva
3:54,4 (1.) Aleksandr Pugachevskiy
25.07.1940 Moskva
3:54,2 ( - ) Aleksandr Pugachevskiy
22.08.1943 Moskva
3:53,2 (1.) Aleksandr Pugachevskiy
18.06.1944 Moskva
3:53,2 (1.) Aleksandr Pugachevskiy
??.??.1945 ??????
3:53,0 (1.) Aleksandr Pugachevskiy
21.09.1948 Moskva
3:51,4 (1.) Erich Veetöusme
23.07.1949 Moskva
3:50,4 (2.) Erich Veetöusme
30.07.1950 Moskva
3:48,2 (2.) Mihhail Velsveebel Eastern Bloc Pre-Olympic Meeting 10.06.1952 Kiyev
3:48,2 (?.) Nikolay Maritchev
23.10.1954 Praha
3:47,0 (?.) Semen Slugin
26.06.1955 Moskva
3:45,6 (?.) Vladimir Okorokov
06.08.1955 Warszawa
3:45,4 (1.) Anatoliy Valakin
24.06.1956 Kiyev
3:45,0 (1.) Sergei Suchanov Political Meeting 11.09.1956 Moskva
3:44,6 (?.) Jonas Pipyne
20.09.1956 Bucaresti
3:41,1 (1.) Jonas Pipyne
03.08.1957 Moskva
3:41,0 (2.) Ivan Byelitskiy USA v. URS 22.07.1962 Palo Alto (USA)
3:38,7 (1.) Oleg Raiko GBR v. URS 17.06.1966 London, WC
3:37,8 (8.) Vladimir Pantyeley World Games 28.06.1973 Helsinki
3:37,5 (1.) Mikhail Ulymov Runners Day 19.08.1975 Podolsk (URS)
3:37,2 (1.) Anatoliy Mamontov Runners Day 22.07.1976 Podolsk (URS)
3:34,49 (4.) Igor Lotarev Memorial Van Damme / GP 30.08.1985 Bruxelles
3:33,47 (5.) Vyacheslav Shabunin NIKAIA / GP 19.07.1997 Nice
3:33,30 (6.) Vyacheslav Shabunin Golden Gala / Golden League 14.07.1998 Roma
3:32,28 (5.) Vyacheslav Shabunin Golden Gala / Golden League 30.06.2000 Roma
1 Mile3:58,92 (?.) Valeriy Toropov
17.08.1979

3:53,54 (5.) Vyacheslav Shabunin
26.07.1994 St. Petersburg
3:51,02 (5.) Vyacheslav Shabunin Weltklasse Zürich / Golden Four 16.08.1995 Zürich
3:50,54 (5.) Vyacheslav Shabunin Memorial Van Damme / Golden League 25.08.2000 Bruxelles3:49,83 (6.) Vyacheslav Shabunin Golden Gala / Golden League 29.06.2001 Roma
2000m5:22,4 (1.) Aleksandr Pugachevskiy
18.07.1939 Moskva
5:22,0 (?.) Stanislav Przhevalskiy
??.??.1945 Moskva
5:19,0 (?.) Mihhail Velsveebel
??.??.1952 ???????
5:09,8 (1.) Vladimir Okorokov
30.08.1955 Moskva
5:08,4 (1.) Jonas Pipyne
05.09.1958 Vilnius (URS)
5:06,6 (1.) Ivan Byelitskiy National 24.07.1965 Kiyev
5:05,6 (1.) Mikhail Zhelobowskiy
17.05.1970 Minsk
5:01,15 (2.) Sergey Melnikov
04.07.1992 Noisy-le-Grand (FRA)
4:58,06 ( - ) Vyacheslav Shabunin PM in 3000m 25.08.1995 Bruxelles
4:57,18 (4.) Vyacheslav Shabunin BNP d'Athletisme 29.06.1997 Villeneuve d`Ascq
3000m9:25,6 (?.) Ivan Gagulin
26.06.1921 Moskva
9:01,0 (?.) Armas Kivekas
??.??.1925

9:24,5 (?.) Aleksey Maksunov
05.06.1927 Leningrad
9:17,7 (?.) Grigiriy Potyemin
08.08.1927 Moskva
9:12,8 (?.) Armas Kivekas
23.05.1928 Leningrad
8:57,2 (?.) Syerafim Znamenskiy
30.07.1933 Moskva
8:47,4 (?.) Georgiy Znamenskiy
14.08.1934 Kharkov
8:40,2 (?.) Syerafim Znamenskiy
24.09.1934 Moskva
8:37,2 (?.) Syerafim Znamenskiy
15.10.1935 Tbilisi
8:31,6 (1.) Syerafim Znamenskiy
21.09.1936 Moskva
8:28,0 (1.) Syerafim Znamenskiy
21.06.1939 Moskva
8:25,8 (1.) Stanislav Przhevalskiy
06.07.1945 Moskva
8:21,0 (1.) Vladimir Kazantsev
02.09.1950 Moskva
8:19,2 (1.) Nikifor Popov National ??.06.1951 Moskva
8:18,4 (1.) Vladimir Kazantsev
17.09.1951 Moskva
8:11,6 (?.) Alexandr Anufriyev
21.06.1953 Moskva
8:10,2 (1.) Vladimir Kuts
11.10.1953 Uppsala (SWE)8:05,8 (1.) Vladimir Kuts
02.07.1954 Turku (FIN)8:02,6 (1.) Vladimir Kuts International 25.09.1955 Zagreb, Agram
8:01,4 (1.) Vladimir Kuts
15.06.1956 Oslo
8:00,8 (5.) Pjotr Bolotnikov
14.06.1959 Warszawa
7:56,4 (4.) Valentin Samoilov Kusocinski-Memorial / Gedenklauf 18.06.1961 Warszawa
7:56,2 (1.) Viktor Kudinsky
19.07.1965 Kiyev7:52,8 (1.) Viktor Kudinsky
04.07.1967 Kiyev

10

7:50,6 (1.) Rashid Sharafyetdinov National 17.08.1972 Moskva
7:52,6 (?.) Vladimir Zatonskiy
19.08.1975 Podolsk (URS)
7:50,2 (?.) Boris Kuznetzov indoor 18.03.1975 Sverdlovsk (URS)
7:48,0 (1.) Iwan Parlui Runners Day 23.07.1976 Podolsk (URS)
23.??


7:42,1 (1.) Boris Kuznetzov Runners Day 20.08.1978 Podolsk (URS)
7:42,05 (2.) Dmitriy Dmitriyev Peugeot Talbot Games 13.07.1984 London
7:42,00 (4.) Mikhail Dasko Internationales des ASV Köln / GP 20.08.1989 Köln
7:39,24 (4.) Vyacheslav Shabunin NIKAIA / GP 12.07.1995 Nice
2 Miles8:38,55 (?.) Vladimir Pronin
03.12.1995 Canberra
5000m16:42,8 (?.) Sergey Tyuktyunov
??.??.1921

16:37,0 (?.) Sergey Tyuktyunov
11.06.1922 Moskva
16:29,0 (?.) Sergey Tyuktyunov
18.06.1922 Moskva
16:27,7 (?.) Sergey Tyuktyunov
05.09.1923 Moskva
16:19,0 (?.) Alfred Onits
09.08.1925 Moskva
15:39,2 (?.) Armas Kivikias
21.08.1925 Moskva
15:27,6 (?.) Aleksandr Malyev
18.06.1930 Leningrad
15:04,6 (?.) Syerafim Znamenskiy
17.06.1934 Moskva
14:56,5 (?.) Syerafim Znamenskiy
02.07.1934 Moskva
14:55,8 (?.) Syerafim Znamenskiy
20.10.1934 Praha
14:53,4 (?.) Syerafim Znamenskiy
02.07.1935 Helsinki
14:51,2 (1.) Syerafim Znamenskiy
24.09.1935 Kiyev
14:38,8 (1.) Syerafim Znamenskiy
18.09.1936 Moskva
14:38,4 (1.) Syerafim Znamenskiy
11.07.1939 Moskva
14:37,0 (1.) Syerafim Znamenskiy
22.09.1940 Moskva
14:30,0 (2.) Vladimir Kazantsev URS v. TCH 25.07.1949 Moskva
14:27,8 (1.) Nikifor Popov
31.07.1950 Moskva
14:20,8 (?.) Nikifor Popov
15.06.1951 Moskva
14:15,6 (?.) Vladimir Kazantsev
25.05.1952 Kiyev
14:13,2 (1.) Vladimir Kazantsev Eastern Bloc Pre-Olympic Meeting 11.06.1952 Kiyev
14:12,2 (?.) Aleksandr Anufriyev
??.06.1952 Leningrad
14:08,8 (1.) Vladimir Kazantsev
02.07.1952 Leningrad
13:58,8 (1.) Aleksandr Anufriyev
06.06.1953 Moskva
13:56,6 (1.) Vladimir Kuts European Championships 29.08.1954 Bern
WR 1

13:51,7 (2.) Vladimir Kuts London v. Moskva 13.10.1954 London, WC
2
OF 13:51,8
13:51,2 (1.) Vladimir Kuts TCH v. URS 23.10.1954 Praha
WR 1

13:46,6 (1.) Vladimir Kuts 10th anniversary meeting of the AK Partizan and AK Crvena clubs 18.09.1955 Beograd
WR 1

13:39,6 (2.) Vladimir Kuts International 19.06.1956 Bergen (NOR)

2

13:39,6 (1.) Vladimir Kuts Olympic Games 28.11.1956 Melbourne

-

13:38,0 (1.) Vladimir Kuts
06.10.1957 Praha

2

13:35,0 (1.) Vladimir Kuts Pre-Olympic Meeting 13.10.1957 Roma
WR 1

13:34,8 (1.) Anatoliy Makarov
04.09.1967 Kiyev

9

13:34,6 (6.) Viktor Kudinskiy International 03.07.1968 Stockholm

13

13:33,6 (1.) Rashid Sharafyetdinov National Championships 19.07.1971 Moskva

-

13:33,6 (2.) Vladimir Afonin National Championships 19.07.1971 Moskva

-

13:33,2 (1.) Nikolay Puklakov National 17.08.1972 Moskva

-

13:30,2 (2.) Michail Zhelobovskiy European Cup Semi-Final 05.08.1973 Oslo

-

13:29,08 (2.) Michail Zhelobovskiy FIN v. URS v. GDR 16.09.1973 Helsinki

-

13:27,1 (1.) Enn Syellik GBR v. URS 25.08.1975 London, CP

-

13:17,2 (1.) Enn Syellik Runners Day 28.06.1976 Podolsk (URS)

7

13:18,0 (2.) Boris Kuznyetsov Runners Day 28.06.1976 Podolsk (URS)

8

13:15,6 (1.) Valeriy Abramov Pravda 08.06.1979 Sochi (URS)

10

13:11,99 (2.) Valeriy Abramov International 09.09.1981 Rieti (ITA)

3

10000m32:34,0 (1.) Aleksey Maksunov
15.08.1928 Moskva
31:53,8 (1.) Syerafim Znamenskiy
06.08.1934 Moskva
31:45,6 (1.) Syerafim Znamenskiy
24.08.1936 Moskva
31:44,0 (1.) Moisey Ivankovich
14.09.1937 Moskva
31:27,9 (1.) Syerafim Znamenskiy
28.09.1937 Kiyev
31:17,8 (2.) Moisey Ivankovich won by Syerafim Znamenskiy??? 11.09.1938 Kharkov
31:04,0 (1.) Syerafim Znamenskiy
18.09.1938 Moskva
30:44,8 (1.) Syerafim Znamenskiy
18.09.1939 Moskva
30:35,2 (1.) Fyeodosiy Vanin
06.09.1942 Moskva
30:07,0 (1.) Ivan Semyonov
23.09.1950 Kiyev

8

29:44,0 (?.) Alexandr Anufriyev
05.06.1952 ????? (URS)

4

29:31,4 (2.) Alexandr Anufriyev Eastern Bloc Pre-Olympic Meeting 13.06.1952 Kiyev

3

29:23,2 (1.) Alexandr Anufriyev
07.06.1953 Moskva

2

29:21,4 (1.) Vladimir Kuts National Championships 13.09.1954 Kiyev

4

29:10,6 (1.) Alexandr Anufriyev RSFR v. UKR v. Belarus v. Leningrad 20.05.1955 Minsk

3

29:06,2 (1.) Vladimir Kuts National Armee Championships 26.08.1955 Lwow (URS)
2

28:59,2 (1.) Vladimir Kuts International Romanian Championships 03.10.1955 Bucaresti

2

28:57,8 (1.) Vladimir Kuts National Championships 05.08.1956 Moskva

3

28:30,4 (1.) Vladimir Kuts Record attempt at political Meeting 11.09.1956 Moskva
WR 1

28:18,8 (1.) Pyotr Bolotnikov USSR Team Championships 15.10.1960 Kiyev
WR 1

28:18,1 (1.) Pyotr Bolotnikov National Championships 11.08.1962 Moskva
WR / OF 28:18,2 1 OF 28:18,2
28:22,0 (1.) Nikolay Dutov URS v. USA 31.07.1965 Kiyev
3

28:09,0 (3.) Nikolay Sviridov Znamensky Memorial 21.07.1968 Leningrad

4

27:56,25 (3.) Rashid Sharafyetdinov European Championships 10.08.1971 Helsinki

5 HT 27:56,4
27:55,17 (1.) Valeriy Abramov Druhzba 17.08.1984 Moskva

-

27:54,11 (6.) Dmitriy Maksimov European Challenge (A) 06.04.2002 Camaiore (ITA)

-

27:53,12 (1.) Sergey Ivanov
17.07.2008 Kazan (URS)


3000mSt9:13,0 (1.) Pyotr Stepanov
09.07.1944 Moskva
9:10,0 (1.) Aleksandr Pugachevskiy
??.09.1947 Kharkov (URS)
9:06,4 (1.) Aleksandr Pugachevskiy
09.09.1948 Kharkov (URS)
8:49,8 (1.) Vladimir Kazantsev National 10.07.1951 Moskva
WR 1

8:48,6 (1.) Vladimir Kazantsev Eastern Bloc Pre-Olympic Meeting 12.06.1952 Kiyev
WR 1

8:45,4 (1.) Vasiliy Vlasenko Spartakiade 18.08.1955 Moskva
WR 1

8:39,8 (1.) Semyon Rzhistshin National Championships / Spartakiade 14.08.1956 Moskva
WR 1

8:35,6 (1.) Semyon Rzhistshin National Championships 21.07.1958 Tallin
WR 1

8:32,4 (2.) Nikolay Sokolov
26.06.1960 Tula (URS)8:31,2 (1.) Grigori Taran UKR SSR v. RSFSR v. Moskva v. Leningrad 28.05.1961 Kiyev
WR 1

8:31,0 (1.) Viktor Kudinskiy Znamenski Memorial 04.07.1965 Minsk

3

8:29,6 (1.) Ivan Belyayev Spartakiade der Gewerkschaften 10.08.1965 Moskva
8:26,6 (1.) Viktor Kudinskiy European Championships 03.09.1966 Budapest
8:26,0 (1.) Viktor Kudinskiy Znamensky Memorial 21.07.1968 Leningrad
8:26,0 (1.) Aleksandr Morozov COM v. USA v. URS 18.07.1969 Los Angeles (1)
8:22,2 (1.) Vladimir Dudin (URS) National Championships 19.08.1969 Kiyev
WR 1

8:19,38 (4.) Ivan Konovalov European Cup Final 18.08.1985 Moskva
8:16,59 (7.) Vladimir Pronin World Championships 11.08.1995 Göteborg8:15,54 (7.) Pavel Potapovich Gaz de France / Golden League 04.07.2003 Saint-Denis
(1) Coliseum